Til toppen

Primærstandard

IKM Instrutek har i mange år levert primærstandard prober, ovner, fikspunktceller med bad, AC/DC standarder mm. fra Fluke Calibration (tidl. Hart Scientific). Utstyret vi leverer kommer fra verdens fremste produsent av temperaturstandarder. Fluke Calibration produserer ikke bare standarder, men de utvikler og forsker på produktene for å innovere og levere bedre design enn noen andre kan.

ITS-90

Det å måle temperatur virker for mange som en enkel oppgave, men det er mange faktorer som spiller inn på temperaturmålingene man utfører. Den termodynamiske temperaturskalaen er avhengig av flere faktorer, som trykk, volum, antall molekyler, mm. Dette er mye å forholde seg til, så det har blitt forsket på og definert et sett med "tilnærmingsverdier" som er internasjonalt aksepterte standarder som har navnet ITS-90.

ITS-90 er en tilnærming til den termodynamiske temperaturskalaen og er i samsvar med alle kjente lover for termodynamikk, uavhengig av fysiske egenskaper. ITS-90 er bygget opp av flere ulike fikspunkt og trippelpunkt (veldig enkelt forklart, et frysepunkt til et medie). For eksempel er trippelpunktet for vann eksakt 0,01°C. Fikspunktet for aluminium er 660,323°C, osv. Disse fikspunktene blir typisk brukt for å kontrollere referanseprober som igjen blir brukt som referanse når man kalibrerer ulike typer termometre. Det finnes også mini-fikspunkt celler og ovner som er veldig enkle å bruke og relativt rimelige, noe som gjør at du lett kan verifisere dine egne referanseprober.