Til toppen

Installasjonstestere

Flukes installasjonstestere
Sikkerhet og ytelse er to av de viktigste kravene for ethvert elektrisk system. Isolasjon med god kvalitet, et jordingssystem som fungerer forskriftsmessig og aktiv beskyttelse sørger for sikkerheten til mennesker, elektriske systemer og bygninger. Dette beskytter også mot elektrosjokk, brann og annen utstyrsskade.

Beskytt apparater, del resultater trådløst og utfør sju tester med ett trykk.
Fluke 1664 FC installasjonstester er den eneste testeren med "Insulation PreTest". Hvis testeren registrerer at et apparat er koblet til systemet under testing, vil den avbryte isolasjonstesten for å bidra til å hindre utilsiktet skade. 1664 FC tilbyr også Fluke Connect, slik at du kan sende testresultater til smarttelefonen og samarbeide med andre. Auto Test foretar sju installasjonstester med ett tastetrykk, noe som reduserer antall manuelle tilkoblinger og sjansen for å gjøre feil.

De multifunksjonelle testerne våre er svært allsidige og du kan bruke Flukes installasjonstestere til flere typer tester:

Isolasjon/kontinuitet-test: installasjonstesteren vår får jobben gjort
Flukes installasjonstestere kan brukes til å utføre en isolasjon/kontinuitet-test, som er konstruert for å diagnostisere og forhindre defekter i isolasjonen i forskjellige deler av det elektriske systemet, som f.eks. ledninger, transformatorer og motorer. Isolasjonens kvalitet er avgjørende for å sikre riktig, uavbrutt og sikker funksjon av elektriske kretser.

Kontrollere jordfeilbrytere med en Fluke multifunksjonell tester
De allsidige installasjonstesterne våre kan også kontrollere at jordfeilbrytere fungerer riktig. Jordfeilbrytere er konstruert for rask frakobling, for å redusere skader fra elektrisk støt samt unngå lekkasjestrøm, som kan føre til brann og andre farlige situasjoner. Installasjonstesterne våre sikrer at jordfeilbrytere utfører denne viktige oppgaven på riktig måte.

Det perfekte verktøyet for sløyfetesting: en installasjonstester fra Fluke
Sløyfestesting er en kjapp, praktisk og svært spesifikk metode for evaluering av en elektrisk krets' mulighet til å aktivere beskyttelsesenheter (automatsikringer, sikringer, jordfeilbrytere). En jordsløyfe fastslår effektiviteten til beskyttelsesenheter.

Motstandsmåling av jordingssystemer
Flukes installasjonstesters egenskaper for testing av elektriske installasjoner omfatter også verifiseringstester for å sikre at et systems motstand er lav nok gil å beskytte mennesker, utstyr og strukturer. Et jordingssystem som fungerer forskriftsmessig er avgjørende for sikkerheten til et elektrisk system.

Kilde: Fluke