Til toppen

Fornybar energi

Energikilder som har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp 
Fornybare energikilder er en betegnelse på energikilder som har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uuttømmelige.

Et kjennetegn for denne type naturressurser er at de uansett inngår i Jordens eget energikretsløp, enten de blir utvunnet til nyttige formål eller ikke. Bruk av fornybare energikilder vil derfor bare i liten grad påvirke Jordens globale miljø og blir av den grunn ofte ansett som en forutsetning for en bærekraftig utvikling. Store Norske Leksikon

Klikk her for Langlois fornybar energi brosjyre