Til toppen

Duggpunkt

Energieffektivitet ved industriell tørkere
Tørr trykkluft vil ofte være nødvendig for industrielle applikasjoner over hele verden. Det er en rekke forskjellige metoder for å få til dette. De hyppigst forekommende vil ofte være tvilling- kolonne adsorpsjonstørker, som opererer med to sylindre fylt med en fuktighetadsorbent. Den våte tilluft mates inn i hver sylinder etter tur, en som tørker luften og mens den andre klargjøres for bruk(regenerering). Det er to hovedtyper for dette.

Kald regenerering (klargjøring) 
Lufttørkeren bruker enten aktivert alumina eller molekylær Sieves som medium for tørking, og de er i stand til duggpunkt så lavt som -50 °Cdp & -90 °Cdp. Lufttørkeren består av to kolonner. Kolonnene bytter på som aktiv lufttørker,tiden som aktiv kolonne er satt av en syklus timer, tiden på hver syklus er normalt avhengig av adsorbent kapasiteten på kolonnene.

Oppvarmet regenerering
Det generelle oppsettet av denne typen tørkemetoden er stort sett den samme som for den kalde regenereringen. Den grunnleggende forskjellen er at regenereringen er bruk av elektrisk varmeelement i direkte kontakt med adsorbent seng i tillegg til en strøm av allerede tørket luft. Dette er en betydelig raskere metode enn tørr luft flyt alene. For å opprettholde luftkvalitet og å øke effektiviteten det er en fordel er kontroll på syklusen, denne teknikken kalles duggpunkt avhengig Switching (DDS). De fleste Michell Impedans sensorer er egnet å bruke for denne kontrollfunksjonen, inkludert Easidew transmitteren. Denne transmitteren kan brukes alene, som gir en utgang til en kontroller eller eksternt overvåkingssystem. Det kan også brukes sammen med Easidew On-Line hygrometer.