Til toppen

SF6 Gassdensitet sensor

Sensorteknologi med høy nøyaktighet og langtidsstabilitet

WIKA sine sensorer er ideelle for bruk på utstyr isolert med SF6 gass, for måling av gassdensitet, temperatur, trykk og fuktighet (avhengig av modell). Disse instrumentene er kjent for sin høye nøyaktighet som garanterer god langtidsstabilitet og EMC karakteristikk. I tillegg finnes det hybridløsninger (gassmonitorer) som kombinerer transmitter-funksjonalitet med lokal avlesning. Gassmonitorene er temperaturkompenserte og hermetisk forseglet for å forhindre påvirkninger fra atmosfærisk trykk og forskjellige monteringshøyder.