Til toppen

Online overvåking

VIBRO-METER VM600 – Modulbasert maskinvern og vibrasjonsanalyse
Vibro-Meter VM600 er et maskinbeskyttelsessystem for overvåkning av roterende maskineri. Systemet benyttes i stor grad til gassturbiner i fly, offshore og industri, samt vannkraftaggregater over hele verden. VM600 benytter digital signalbehandling og standard kommunikasjonsprotokoller for enkel oppkobling mot ulike sensorer. Vernet dekker generelle krav for overvåkning av roterende maskineri basert på API670 standarden.

IKM Instrutek har levert Vibro-Meter VM600 maskinbeskyttelsessystem til over 100 vannkraftanlegg i Norge, i tillegg til over 50 maskiner i offshore industrien.

Vernet har blant annet følgende funksjoner:

 • Mulighet for lokal avlesning av måleverdier i front av vernet.
 • Hvert MPC4 kort har 4 kanaler for vibrasjon og 2 kanaler for turtall/fasereferanse.
 • Internfeilsignal via relè varsler om sensor- eller funksjonsfeil på system.
 • 2 grenseverdier på relèer (forvarsel og trip/utkobling) med konfigurerbare tidsforsinkelser.
 • Støtter reléutganger med voting og avanserte logiske funksjoner.
 • Analoge utganger for nivåer kan hentes ut til kontrollanlegg via 4-20mA, 0-10V eller ModBus.
 • Råsignal fra sensorer tilgjengelig på vernet for analyse (front og bakside).
 • Har mulighet for eget parametersett ved oppstart og stopp av maskin (Trip Multiply).
 • Utfører avansert analyse ved implementering av kort og programvare for tilstandsovervåkning.
 • Kan beregne SMAX verdi (akselkast).
 • Støtter «hot-swap» (skifte av MPC4 kort under drift).
 • Konfigureres i medfølgende lisensfri MPS1 programvare på tilkoblet PC.
 • Enkel eller redundant strømforsyning, eventuelt med både AC og DC kilder.
 • Rack kan også leveres ferdig innbygget i skap, eller monteres i 19’’ kabinett (6U høyt).


​Pris på forespørsel, ta kontakt så hjelper vi deg. 

CM.IKMinstrutek@IKM.no