Til toppen

Ultralyd kamera

Lekkasjer i trykkluftanlegget - Hva har det å si for deg?
Har anlegget ditt behov for en ny stor kompressor for å dekke økt behov for trykkluft? Da kan det være lurt å inspisere trykkluftanlegget ditt for lekkasjer før du foretar deg en ny og stor investering.

Så å si alle trykkluftanlegg lekker luft i mer eller mindre grad. Det finnes mange studier på hvor stor prosentandel av utgangstrykket til en kompressor går tapt gjennom lekkasjer osv, og de fleste er enige at et sted mellom 25% og 30% av all effekten forsvinner i lekkasjer. 

Tidligere har du måttet søke i blinde med instrumenter som enten gir deg avlesninger i tall/grafisk, eller gjennom øreklokker og lyd. Med de nye ultralyd lekkasjekameraene våre kan du nå gjøre dette både raskere, enklere og mer presist enn noen sinne. Brukeren trenger knapt noen form for opplæring for å bruke kameraene - dette bare fungerer!

Enkelte modeller kan også detektere delutladning (partial discharge)!