Til toppen

Ultralyd kamera

Lekkasjer i trykkluftanlegget - Hva har det å si for deg?
Så å si alle trykkluftanlegg lekker luft i mer eller mindre grad. Det finnes mange studier på hvor stor prosentandel av utgangstrykket til en kompressor går tapt gjennom lekkasjer osv. De fleste er enige at et sted mellom 25% og 30% av all effekten fra en kompressor forsvinner i lekkasjer. 

Lekkasjer i trykkluft-, gass- og dampsystemer påvirker ikke bare ytelsen til anlegget, men medfører også veldig store ekstrautgifter i energiforbruk.

Tidligere har søking etter slike lekkasjer vært svært tungvint, og krevd både opplæring og mye ressurser. Med et utlralyd-kamera kan hvem som helst finne slike lekkasjer, selv uten opplæring!

Med dagens strømpriser vil du på svært kort tid kunne tjene inn din investering.


Enkelte modeller kan også detektere delutladning (partial discharge)!

Sorter Anbefalte

FLIR Si124 Sonisk kamera for delutladning og lekkasjesøk

Høyoppløst sonisk kamera som lar deg detektere både lekkasjer i trykkluftanlegg, delutladninger og corona
118817

FLIR Si124 Sonisk kamera for delutladning

Høyoppløst sonisk kamera som lar deg detektere delutladninger og corona
118818

FLIR Si124 Sonisk kamera for lekkasjesøk

Høyoppløst sonisk kamera, spesielt designet for å detektere lekkasjer i trykkluftanlegg
118819

FLIR Si124 Sonisk kamera for delutladning og lekkasjesøk (ekstern batteripakke)

Høyoppløst sonisk kamera som lar deg detektere både lekkasjer i trykkluftanlegg, delutladninger og corona
113883