Til toppen

SF6 Gassdensitet bryter

Kompakt utførelse kombinert med den høyeste lekkasjetettheten for referansekammeret

Våre brytere for gassdensitet bygger på referansekammer-prinsippet. Et kammer fylt med SF6 gass fungerer som en referanse. Med påvirkning fra omgivelsesforhold oppfører referansekammeret seg på samme måte som beholderen bryteren skal overvåke, og man vil derfor kun få et utslag dersom densiteten i disse to beholderene endres i forhold til hverandre. Instrumentene er egnet for medium- og høyspenning nivå og kan settes opp med opptil 4 mikrobrytere. Disse bryterne er kjente for sin kompakte utførelse og meget høye lekkasjetetthet på referansekammeret.

I tillegg finnes det hybridløsninger (gassmonitorer) som kombinerer bryter-funksjonalitet med lokal avlesning. Gassmonitorene er temperaturkompenserte og hermetisk forseglet for å forhindre påvirkninger fra atmosfærisk trykk og forskjellige monteringshøyder.