Til toppen

Multimeter

Transiente overspenninger
Ettersom forsyningssystemer og belastninger blir stadig mer komplekse, øker risikoen for transiente overspenninger. Motorer, kondensatorer og omformerutstyr som frekvensregulerte motorer, kan være vesentlige kilder til transienter. Lynnedslag på utendørs kraftlinjer kan også forårsake ekstremt farlige høyenergitransienter. Hvis du arbeider med målinger på elektriske systemer, vil disse transientene være “usynlige” farer, og stort sett umulige å unngå. De oppstår med jevne mellomrom i elektriske anlegg, og kan ha toppverdier på opptil flere tusen volt.

For å verne brukeren mot transienter, må testverktøyet ha innebygde sikkerhetsfunksjoner. 
Les mer om kildeimpedansen og de ulike CAT spenningskategoriene her>>