Til toppen

Vibrasjonsanalyse

IKM Instrutek har et bemannet analysesenter lokalisert i vårt hovedkontor i Larvik og Ålesund for kontinuerlig analyse av vibrasjon- og tilstandsdata. Senteret mottar både online- og offline måledata fra våre overvåkingssystemer ute hos våre kunder.

Vår tilstandskontrollavdeling består tilsammen av ti svært kvalifiserte ansatte, sertifiserte innen vibrasjonsanalyse ISO CAT II eller CAT III, som garanterer våre kunder den beste oppfølging og kompetanse innen tilstandskontroll av roterende maskineri. Våre ansatte analyserer vibrasjonsdata etter ønskede intervaller eller i samråd med våre kunder. Vi hjelper gjerne våre kunder med å sette opp et fornuftig tilstandsbasert program som ivaretar deres maskinpark på en best mulig måte. Våre sertifiseringer som godkjent serviceleverandør av både DNV GL, ABS og Lloyd`s underbygger vår kvalitet og ekspertise innen proaktivt tilstandsbasert vedlikehold.

Vi tilbyr blant annet følgende produkter og tjenester:
- Online og Offline systemer for vibrasjonsmåling, vern og avansert analyse
- Små og store prosjektleveranser innen tilstandskontroll (planlegging, leveranse, idriftsettelse, dokumentasjon)
- Utstyr og sensorer for vibrasjonsmåling
- Inspeksjoner av roterende maskiner (vibrasjonsmåling, ultralyd, laseroppretting)
- Akseleffekt og torsjonsvibrasjon
- Laseroppretting (roterende og geometriske målinger)
- Balansering av roterende maskiner
- Analyse av defekte lager (kule-/rullelager)
- Strukturmålinger (vibrasjon)
- Komfort-målinger på skip (vibrasjon og akustikk)
- Termografering av elektriske systemer
- Rådgivning innen våre fagområder
- Olje analyse systemer (online)
- Motoranalyse

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål om våre produkter og tjenester.

CM.IKMinstrutek@IKM.no