Til toppen

SF6 Gass

Instrumenter for overvåking og håndtering av SF6 gass
I atmosfæren er SF6-gass uønsket på grunn av det høye potensialet for global oppvarming, og det ble oppført sammen med fem andre gasser i Kyoto-protokollen. Dens klimatiske innvirkning er 22 800 ganger større enn for karbondioksid, og dets oppholdstid i atmosfæren er ca. 3 200 år. Over hele verden er det strenge forskrifter som krever utslippsreduksjoner av SF6-gass.

Gjennom WIKA er vi glade for å kunne tilby hele WEgrid spekteret til våre kunder i Norge. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.