Til toppen

DrivePro® Site Assessment

Få en fullstendig undersøkelse av frekvensomformerne dine på stedet

Optimaliser vedlikeholdsstrategien med en kartlegging på stedet og risikovurdering av alle frekvensomformerne samlet i én detaljert rapport. Sammen med en Danfoss-ekspert kan du lage en skreddersydd plan for fremtidig vedlikehold, ettermontering og oppgraderinger.

Med DrivePro® Site Assessment kan du øke produktiviteten ved å minimere uventede vedlikeholdskostnader og identifisere muligheter for optimalisert og mer bærekraftig drift.

Visste du at 1 av 5 frekvensomformere har risiko for feil?

 

 

Minimer uventede kostnader og nedetid ved å bestille en DrivePro® Site Assessment.

DrivePro® Site Assessment er en tjeneste som inkluderer en fullstendig undersøkelse på stedet og risikoanalyse av hele den installerte basen av frekvensomformere.  

Danfoss-eksperter ser på hver frekvensomformer på stedet for å registrere utstyrets tilstand, kritikalitet og livssyklusstatus. Basert på disse parameterne beregner de et risikoresultat for hver frekvensomformer og gir anbefalinger for produktets livssyklus.  

Den fullstendige analysen oppsummeres deretter i en tilpasset og detaljert rapport for deg. På dette grunnlaget kan du bygge en skreddersydd plan for fremtidig vedlikehold eller ettermontering av den nye generasjonen sammen med Danfoss sine eksperter.

Hvordan det fungerer

 

Be om Site Assessment

Kontakt oss via e-post eller telefon for å be om DrivePro® Site Assessment.

     
 

Evaluering og analyse

Sett deg ned med en ekspert fra Danfoss og evaluer de innsamlede dataene basert på anbefalingene for hver frekvensomformer.

     
 

Motta rapporten fra undersøkelsen

Danfoss inspiserer utstyrets tilstand og livssyklusstatus visuelt, og diskuterer hvor viktig hver enkelt frekvensomformer er. Basert på resultatene evaluerer Danfoss driftsrisikoene for hver enkelt frekvensomformer.

     
 

Optimaliser vedlikeholdsstrategien

Basert på råd fra Danfoss kan du implementere en optimalisert vedlikeholdsplan. Dette gjør det dessuten lettere å planlegge budsjettet på forhånd.

Funksjoner og fordeler

Komplett oversikt over dine installerte frekvensomformere på stedet

  • Se den nyeste livssyklusstatusen for hver Danfoss frekvensomformer
  • Kritisk evaluering av utstyret
  • Tilstandsvurdering av frekvensomformere

Detaljert stedsanalyserapport

  • Analyse av aktivarisiko
  • Risikoreduserende plan

Interaktiv ekspertanbefaling

  • Fremhev frekvensomformere med høy risiko
  • Identifiser muligheter for økt energieffektivitet
  • Utvalg av tjenester fra den veldesignede DrivePro®-porteføljen
  • Optimalisert planlegging sikrer høy produktivitet med lavest mulig kostnadspåvirkning