Til toppen

Temperatur

Hygieniske sensorer
I blant annet næringsmiddelindustrien er hygiene alfa omega i prosessapplikasjoner. Her blir systemene ofte rengjort med relativt aggressive medier for å fjerne medierester og hemme/stoppe bakterieutvikling. Dette stiller høye krav til utførelsen på sensorene man bruker i tanker, rør, osv. Først og fremst må de ha en hygienisk utførelse inn mot prosessen slik at den kan rengjøres skikkelig. Her er det ulike godkjennelser man bør se etter. På våre sensorer så er det primært 3-A og EHEDG godkjennelser som indikerer hygienisk utførelse. 

Hvor 3-A er en mer «teoretisk» godkjennelse som går bl.a. på vinkler osv, så er EHEDG en godkjennelse som innebærer mer praktisk testing av sensoren. Noen av våre transmittere har begge disse godkjennelsene på plass, noe som er en veldig god indikasjon på at den er godt egnet for bruk i næringsmiddelindustri.