Til toppen

Elektroniske Laster

Resistive, induktive og kapasitive laster
Med elektrisk last mener vi normalt den delen av en elektrisk krets der nytteeffekten utvikles. Elektriske laster bruker å deles inn i resistive, induktive og kapasitive samt kombinasjoner av disse. Eksempel på laster er lamper, apparater og maskiner, lysrør, antenner og høytalere.

Effekten i resistive laster bruker vi å kalle aktiv effekt, mens effekten i induktive og kapasitive laster kallas reaktiv effekt. Den reaktive effekten er ikke virkelig forbrukt energi, men består av energi som er lagret i form av elektriske felt og magnetfelt. Kombinasjonen av aktiv og reaktiv effekt brukes å bli kalt skenbar effekt. Rene resistive laster er for eksempel lyspærer og elektriske varmeelement.

Den totale reaktive effekten
Andre typer laster bruker å ha en betydelig resistiv del, men laster som inneholder spoler, som for eksempel elmotorer, bruker også ha mye induktans. Lysstoffrør har derimot en betydelig kapasitans. 

Det er utifra den skenbara effekten som ledninger og sikringer må dimensjoneres, så de strømmene som skal gå i ledninger bestemmes av denne. Derfor forsøker man unngå at den skenbara blir mye større enn den aktive. Visse laster med stor reaktiv effekt kompenseres gjennom å koble inn spoler (induktanser) eller kondensatorer (kapasitanser) av motsatt slag for å få ned den totale reaktive effekten.