Til toppen

Veieceller, Industrivekter og tilbehør

Vi leverer veieceller & industrivekter samt et stort utvalg tilbehør fra leverandørene våre AEP og WIKA. På de forskjellige sidene her finner du et utvalg av de veiecellene vi har i vårt sortiment. Finner du ikke det du leter etter, ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre. De fleste veiecellene våre kan leveres med kalibreringssertifikat på forespørsel.

Litt om last- og veieceller

Veieceller, også kjent som lastceller, er nøye utformede sensorer som brukes til å måle vekt/kraft i ulike applikasjoner. Disse solide konstruksjonene spiller en viktig rolle innen industriell veiing, forskning, medisinsk utstyr og mange andre områder hvor nøyaktig veiing og kraftmåling er avgjørende.

En veiecelle består vanligvis av en metallkonstruksjon eller et keramisk materiale som er designet for å være mekanisk robust og tåle påkjenninger. Denne konstruksjonen inkluderer strekkmålere som består av et "rutenett" laget av tynne metalltråder, som sammen med isolasjonsmateriale blir limt inn i spesifikke områder i veiecellen. Strekkmåleren følger nøyaktig deformasjonene på overflaten til cellen som den er festet til; den strekkes og komprimeres i takt med selve cellen. Disse endringene fører til variasjoner i elektrisk motstand. Gjennom en "Wheatstone Bridge"-kobling blir disse motstandsvariasjonene omgjort til et proporsjonalt elektrisk signal, som vanligvis uttrykkes i millivolt (mV).

For å oppnå høy presisjon og nøyaktighet blir veieceller kalibrert og justert før de blir levert (sertifikater følger ikke med som standard). De finnes i en rekke måleområder, fra noen få gram opp til flere tonn, avhengig av størrelse og kapasitet. I industrielle anvendelser kan flere veieceller kombineres i systemer for å måle større og mer komplekse belastninger.

Veieceller brukes i en rekke forskjellige bransjer og områder. Innen matindustrien er de essensielle for å veie ingredienser og produkter under produksjonsprosessen. Innen medisinsk utstyr spiller de en avgjørende rolle i pasientovervåkning og medisindosering. Innen logistikk og transport anvendes veieceller for å veie varer og kjøretøy, og for å sikre at lasten overholder sikkerhetsforskrifter.

Oppsummert er veieceller uerstattelige komponenter i moderne teknologi, som muliggjør nøyaktig veiing og kraftmålinger i en rekke ulike situasjoner. Deres nøyaktighet og pålitelighet gjør dem til sentrale elementer for å sikre kvalitet, sikkerhet og effektivitet i en rekke ulike prosesser og bruksområder.