Til toppen

Vekt og kraft

På sidene her finner du et utvalg av de veiecellene vi har i vårt sortiment. Finner du ikke det du leter etter, ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre. De fleste veiecellene våre kan leveres med kalibreringssertifikat på forespørsel.

Litt om last- og veieceller
En lastcelle er en transmitter som brukes til å konvertere kraft til elektrisk signal. 
Konverteringen er indirekte; kraft deformerer en eller flere strekklapper. Deformasjonen er proporsjonal med belastningen, og endringen blir målt som et elektrisk signal. Våre veieceller benytter seg vanligvis av 4 lasersveisede strekklapper i en Wheatstone brigde-konfigurasjon. Utsignalet er typisk i mV og trenger som regel en for­sterkning for å kunne brukes. Det er viktig å hindre at cellene ikke utsettes for uheldige krefter slik som dreiemoment, skjærkrefter eller annet for å få rett måleresultat.

Veieceller blir ofte brukt som nivåmåling i tanker. Dette fungerer også godt der massen er skjevt fordelt eller i tilfeller der mediet som blir målt, temperatur og trykk gjør det vanskelig eller uønskelig å benytte andre nivå­målere. Det finnes mange ulike utforminger - strekkceller til å monteres på beina for å måle sammentrykning av disse, eller kompresjons-celler som blir plassert under tankbeina.

Sammen med øvrig instrumentering kan veieceller inngå i systemer som for eksempel automatiserer tank-fylling, målingene kan gi gode forholdstall og mulighet for triggere for åpning eller lukking av ventiler. Man kan også bruke veieceller til samlebånd hvor man ønsker lik fordeling av et produkt når man pakker. En annen applikasjon kan være å overvåke alle belastninger forårsaket på grunn av for eksempel sterk vind på tårn som ligger i avsidesliggende områder ved hjelp en eller flere veieceller. Veiecellene er koplet via en kob­lingsboks til en forsterker og registeres av et datainnsamlings-system for å registrere alle data og gjøre den tilgjengelig via for eksempel internett eller sms.