Til toppen

SF6 Deteksjon

Overvåke luft i rommet og se etter, samt lokalisere, lekkasjer

Lekkasje fra brytere kan forårsake høye vedlikeholdskostnader og kan (avhengig av størrelse) fort lede til en sikkerhetsrisiko. Derfor er det viktig at gasslekkasjer detekteres raskt og pålitelig, og deretter utbedres. Våre detektorer brukes for å monitorere luften i lukkede rom, for å finne lekkasjepunkt og for intern lekkasjetesting. Med våre detektorer kan selv små mengder SF6 gass detekteres i luften.