Til toppen

Ultralyd nivåmålere

Ultralyd nivåmåling
Ultralyd er et måleprinsipp som nok er kjent for de fleste. Dette måleprinsippet har vært i bruk i lang tid og er fremdeles en særdeles bra måte å måle nivå på. Dinel sine ultralydmålere kan måle alt fra noen få cm, og opp til og med 20m. Måten det gjøres på er at det blir sendt ut et lydsignal, som igjen blir reflektert tilbake til sensoren når det treffer mediet. Den beregner deretter ut hvor lang tid det tok før den fikk signalet i retur og gjør dette om til lengde. Under de riktige forholdene vil dette være et meget bra og pålitelig måleprinsipp.

Ultralyd er uavhengig av frekvens og lufttrykk, men ikke for temperatur og gasser. Temperatur gir utslag på hvor fort lyd beveger seg. Derfor finnes det en innebygget temperaturmåler i de fleste ultralydmålere for å kompensere for temperaturen. Lydens hastighet gjennom gasser må kompenseres for i hvert enkelt tilfelle. Noen modeller har også et innebygget filter som filtrerer bort «falske» refleksjoner fra f.eks. miksere, stiger o.l. slik at du kan være sikker på at den riktige verdien vises i displayet. Skum på toppen av væskeoverflaten kan også gi utslag på målingen, men et tynt skumlag eller skumdotter vil normalt ikke være et problem, men har man tykke skumlag på toppen av væsken absorberes så mye av signalet at andre måle-prinsipper bør vurderes. Et hornadapter hjelper måleren å fange opp refleksjoner bedre, spesielt hvis det er vanskelige overflateforhold.