Til toppen

EKOM / RF og Aktive nett

God kommunikasjon – en kritisk faktor
I mange situasjoner er kommunikajson en helt avgjørende faktor. Både nødetatene og andre er helt avhengig av at de kan få kontakt både internt og med andre til enhver tid. I store operasjoner, blant annet innenfor utrykning og offshore virksomhet, er det lett å forstå at det er helt nødvendig å få kontakt med alle de involverte personene til en hver tid.

Hvordan sikre oss at radioene virker slik de skal?
Mange brukere av bærbare radioer ønsker en ”garanti” for at radioen virker slik den skal. Ofte gjøres det bare en enkel sjekk mot en annen radio som står ved siden av. Denne formen for testing finner ikke feil som svak sender effekt, feil på antenne, sjekk av alle kanaler osv.

IKM Instrutek er en ledende leverandør av kommunikasjonstestere. Vi representerer VIAVI tidligere Aeroflex i Norge, og har med dette agenturet på produkter som kan teste de aller fleste typer av kommunikasjon, fra helt enkle analoge radioer til svært avanserte digitale kommunikasjonssystemer. Testerne, som kan kontrollere både radioer og basestasjoner, brukes i dag både på land og offshore. Ett av satsningsområdene nå er TETRA testere til det nye nasjonale nødnettet.

Brukes en VIAVI tidligere Aeroflex kommunikasjonstester til å teste radioen så kan brukeren være trygg på at den virker slik den skal.

Komplette løsninger
VIAVI har både felt kommunikasjonstestere, som også tilfredsstiller militære krav, avanserte portable instrumenter, samt komplette løsninger for testing av utstyr på benk. Vi har i tillegg modulært oppbygde PXI testere med tilhørende programvare. Alle disse instrumentet kan levers med ulike opsjoner tilpasset de ulike testene som skal utføres.

Har du behov for å teste ett kommunikasjons system så kontakt oss og vi vil hjelpe deg med å finne det rette instrumentet.

Vi dekker de aller fleste behov når det gjelder testing av:
GSM, GPRS, EDGE, LTE, 3GPP, 4G, 5G, CDMA2000, VHF, UHF, P25, TETRA, HPD, DMR, NXDN