Til toppen

O2 og H2S analysatorer

Analysatorer og sensorer for O2 og H2S

I tillegg til Michell Instruments sine analysatorer leverer vi også analysatorer fra Analytical Industries Inc (AII). AII produserer elektrokjemiske oksygen sensorer og analysatorer, H2S analysatorer og tilhørende prøvebehandlingssystem, og selges/supporteres eksklusivt gjennom Michell Instruments.. AII oksygenanalysatorer er basert på det galvaniske måleprinsippet og tilbyr robuste preisjonsmålinger som møter de høyeste kvalitetsstandarder.

Produktsortimentet er omfattende med over 25 analysatormodeller og mer enn 175 sensorer for applikasjoner innenfor industrier som luftseparasjon, stålproduksjon og farmasøytisk prosessering. Her på siden finner du et utvalg av disse modellene.

Med den propertiære Pico-Ion oksygensensoren er PI2-UHP-50/100 PPB O2 analysatoren kapabel til å detektere mindre enn 0,1ppb, noe som er ideelt for kvalitetskontroll av ultra-høy renhet inert gasser i halvlederindustri. De portable oksygensensorene som GPR-2000 og GPR-1200 måler oksygen fra % nivå til spor-nivå med så lavt som ppb oppløsning i både generelle applikasjoner og eksplosjonsfarlige applikasjoner.

For applikasjoner innen naturgass, raffinerier og petrokjenisk industri er GPR-1800 analysatoren og GPR-7500 H2S analysatorer godkjente for både ATEX og UL for bruk i eksplosjonsfarlige områder på ulike steder i verden.