Til toppen

Instrumenter

Fixturlasers instrumenter for akseloppretting kommer i flere forskjellige utgaver
Felles for alle instrumentene er at de følger Fixturlasers enkle trinn-for-trinn brukerveiledning hvor bruker til enhver tid blir vist på skjermen hvordan man går videre i opprettingen. Fixturlaser er kjent for sin pålitelighet og kvalitet. Instrumentene som leveres har lang levetid og er robuste. Spar penger ved å unngå unødvendige driftstans ved å selv sørge for at ditt maskineri er korrekt opprettet. Variasjonen i instrumentpakkene er stor. Vedlagte produktmatrise viser våre instrumenter for oppretting og forskjellene ved disse. Klikk her for produktmatrise Fixturlaser>>

Alle Fixturlasers instrumenter leveres med livstidsgaranti, så fremt kalibreringsintervallet overholdes.
For Fixturlasers produkter gjelder følgende kalibreingsintervall:

- Hyppig bruk: Kalibrering 1 gang pr år.
- Sjelden bruk: Kalibrering 1 gang pr 24 mnd.

IKM Instrutek kan være behjelpelig med kurs eller opplæring ved behov for dette.

Ta gjerne kontakt med oss for tekniske avklaringer eller for tilbud på våre instrumenter for akseloppretting. 
CM.IKMInstrutek@IKM.no