Til toppen

Bryteranalysatorer

Brytertest for høyspentbrytere
Strømbrytere er en av de kritiske "sikkerhetsventilene" til elektriske systemer og grunnleggende vedlikeholdsprosedyrer som er avgjørende for å opprettholde maksimal pålitelighet. Effektivt vedlikehold av kretsbrytere krever en velorganisert og nøyaktig testing. Muligheten til å nøyaktig kunne sammenligne resultater med tidligere testresultater er avgjørende. Det er derfor viktig å gjennomføre tester på nøyaktig samme måte og under de samme forholdene som tidligere. Sammenligning kan da gi et klart bilde av eventuelle avvik og endringer, og indikerer hvorvidt bryteren skal holdes i drift eller tas ut av drift for videre analyser. Omfattende, nøyaktig testing krever også analytiske verktøy og en effektiv rapportering. Det må være mulig å validere testresultater i detalj og deretter enkelt sammenligne dem med andre tester.