Til toppen

Gass- og flammedeteksjon

Måling av gass konsentrasjon med stasjonære instrumenter eller gass overvåkningsanlegg
Alle som kan bli utsatt for oksygenmangel, eksplosive gasser eller giftige gasser i sin arbeidssituasjon har behov for å måle og varsle gass konsentrasjon, det er også et myndighetskrav fra Arbeidstilsynet, Petroliumtilsynet, Sjøfartsdirektorat, SOLAS og klasseselskapene. MSA er verdens fremste produsent av portable- og stasjonære gassdetektorer, og IKM Instrutek er stolte av å kunne representere dette agenturet i Norge.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til grenseverdier for gasskonsentrasjon av en rekke gasser og det er viktig å måle for å kunne varsle om personer er utsatt for konsentrasjoner utenfor disse verdier. Instrumentene våre kan varsle enten singelgass eller multigass og gir deg en alarm ved lyd, lys og/eller vibrasjon om verdiene skulle være utenfor angitt område.

For områder hvor det er kontinuerlig fare for oksygenmangel, giftige eller brennbare gasser, kan det også være aktuelt å bruke stasjonært utstyr for å sikre personellet i felten. Vi leverer et komplett utvalg av sensorer og systemer for kontinuerlig overvåkning av gass og flamme detektering. Gass instrumenter deles ofte inn i overvåkningsinstrumenter varsling og instrumenter som benyttes til klarering av tanker eller områder, og vi har instrumenter for alle disse formålene.