Til toppen

Radiotilsyn

Godkjent for å utføre radiotilsyn av Sjøfartsdirektoratet
IKM Instrutek er godkjent for å utføre radioinspeksjon på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Fra og med 1 februar 2014 har IKM Instrutek inngått avtale med Sjøfartsdirektoratet om radiotilsyn av norske skip samt utenlandske fartøy i norsk farvann.

Radiotilsynsavtalen innebærer at IKM Instrutek, på vegne av Sjøfartsdirektoratet, skal utføre besiktelse av radioanlegg om bord på skip. Alle norske yrkesfartøyer skal være utstyrt med radiokommunikasjonsutstyr i henhold til internasjonale konvensjoner og regler fra Sjøfartsdirektoratet. I tillegg skal yrkesfartøyene også ha et sikkerhetssertifikat for radio, som utstedes etter at en radiokontroll er blitt utført. IKM Instrutek har blitt gitt myndighetet til å utstede sikkerhetssertifikat for radio etter endt radiokontroll for å avdekke om de krav som fremgår i eller i medhold av loven, er oppfylt.

IKM Instrutek gjennomfører en rekke besiktigelser årlig om bord på ulike fartøy, som etter endt kontroll oppdateres i Skipsradioregisteret.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Sentralbord: 33 16 57 00
NavCom@IKM.no