Til toppen

Strømforsyninger

Power Supply Unit
Strømforsyning er en komponent som leverer energi til elektriske eller elektroniske forbrukere. På engelsk brukes betegnelsen PSU (Power Supply Unit).

De kan ha en eller flere av følgende tilleggsfunksjoner:

  • Overspenningsvern
  • Isolasjon
  • Støyfjerning
  • Spenningsglatting
  • Sikring mot avbrudd

Strømforsyningen kan levere konstant strøm, eller konstant spenning, og verdier for disse kan være fastsatt fra fabrikk, eller innstillbare. Strømforsyningen kan ha en eller flere utganger, og disse kan være avhengige eller uavhengige av hverandre.