Til toppen

EN 61243-3 Spenningsdeteksjon

Verifisere fravær av spenning i henhold til EN 50110 og EN 61243-3

Standarden NEK EN 50110-1 inneholder blant annet sikkerhetsprosedyrer, risikovurdering, retningslinjer for arbeid under spenning og rutiner for kontroll og testing. 

DSB anser at den til enhver tid gjeldende versjon av NEK EN 50110-1 oppfyller sikkerhetskravene i FSE.

For å oppfylle EN 50110-1 ved kontroll av at anlegget er spenningsløst, skal det brukes en topoltester (TPT) som tilfredsstiller EN 61243-3.

Fluke T5 og T6 strøm- og spenningstestere er mye brukt i Norge. De tilfredsstiller ikke EN61243-3, men EN 61010.
Når det gjelder tilbehør så er det forskjell i kravene til EN 61010 og EN61243-3.
EN 61010 tillater maksimal probespisslengde på 4 mm for CAT III- og CAT IV-klassifisering. Hverken EN 61243-3 eller sikkerhetsstandarden EN 50110 krever en begrensning på 4 mm. 
Standarden EN 61243-3 tillater opptil 19 mm probespisslengde. 

På T5/T6 kan man bytte ut måleproben og f.eks. sette på krokodilleklemmer, magneter eller en testprobe med såkalt "Twistguard" slik at man alltid kan begrense probelengden for å minimere risikoen for lysbuer. 
Dette er ikke mulig på en topoltester, men disse leveres med løse kapper som kan settes på.

Med andre ord er det fortsatt lov å bruke f.eks. Fluke T5/T6 strøm- og spenningstestere, og selvfølgelig også multimeter, men for å tilfredsstille EN 50110-1, så skal det brukes en topoltester produsert etter EN 61243-1.

Alle instrumentene nedenfor tilfredsstiller EN 61243-3