Til toppen

Jordplatemålere

Jordtestere
Jordtestere dekker testing av jordelektroder og måling av jordresistivitet hvor instrumentkravene avhenger av anvendelsesområdet. Grunnmotstandstesting omfatter testing av jordelektroder og måling av jordresistivitet. Instrumentkravene avhenger av rekkevidden av applikasjoner. Megger tilbyr systemer for design og jordundersøkelser som er solide og enkle å bruke for feltingeniører slik at du kan konsentrere deg om å samle og forstå resultatene.

Bedrifter må ha jordete elektriske anlegg for at strømmen skal finne en trygg bane til jord i tilfelle lynnedslag eller overspenning i nettet. For å sikre pålitelig jordforbindelse spesifiserer International Electrical Testing Association jordelektrodetesting hvert tredje år. Flukes familie av jordingstestere er laget for å imøtekomme hele spekteret av jordingstestmetoder, fra de mest grunnleggende til de mest avanserte. Testerne er designet for å være nøyaktige, sikre og enkle å bruke. Produktene tilbyr raske og presise resistansmålinger via flere testmetoder: tre- og firepols potensialfalltest, selektiv testing, spydløs testing og topolstesting.