Til toppen

IR-vindu

Transmisjonsfaktor
Glassene i IR-vinduer er så tynne at du kan se varmeenergi gjennom de med et termokamera. Når du termograferer gjennom et IR-vindu er det imidlertid viktig at du tar hensyn til transmisjonsfaktoren. Dette er en faktor som angir hvor stort energitap du vil få gjennom vinduet, noe som igjen gjør at du kan ende opp med å måle feil dersom den stilles på feil faktor. Hva faktoren skal stilles inn på er angitt i dokumentasjonen til IR-vinduet ditt.

Husk også å still tilbake til standard når du ikke ser gjennom IR-vinduer!