Til toppen

Undervisningsmodell for elbil

Realistisk og trygg opplæring på høyspenningsteknologi til elbil
Undervisningsmodellen for elektrisk drift og HV systemer til kjøretøy består av to moduler, og er satt opp på følgende måte: En drivmodul med motorstyring og en kontrollmodul med energiforsyning.

Modellen inkluderer en komplett energiforsyningsenhet med elektronisk batteristyringssystem (BMS), integrert lader for HV-batteriet, kontrollenhet med et motorstyringssystem, alle nødvendige sikkerhetskomponenter, ladekabel og en servicebryter.

HV-batteriets nominelle spenning på 96V, er utstyrt med 32 LiFePO4 / 40 Ah celler. Batteristyringssystement har Blåtann-kommunikasjon mot Android app som leser av spenning, temperatur, balanseringshastighet under ladeprosessen for hver enkelt battericelle. Integrert feilkrets med mulighet for totalt 26 ulike feil.

Feilkrets for simulering av feil:
Integrert feilkrets kan simulere inntil ti feil i både energiforsyningsmodulen og i kjøremodul. Feilkretsen styres av en spesialutviklet app (Android) via Bluetooth med nettbrett eller smarttelefon.

Egnet for:
• TIP-kjøretøy
• Automotive mekatronikk ingeniør som spesialiserer seg på systemer og høyspenning teknologi

Læringsmål:
• FSE, unngå farer ved arbeid med elektriske spenning og nasjonale krav håndtering av farlige stoffer
• Velg passende og sikre test- og måleinstrumenter
• Håndtering og bruk av sikkerhetsutstyr
• Bruk av produsent-spesifikk testrutiner
• Koble fra høyspentkomponenter, sikrer dem mot å bli slått på igjen, frakobling fra spenningsforsyningen
• Identifisere farene ved elektrisk lagring (kondensatorer, høyspennings batterier)
• Identifisere de generelle prinsippene for elektroteknikk
• Opprette system og blokkdiagrammer
• Lærer å forstå hvordan elektrisitet påvirker kroppen vår ved strømgjennomgang
• Feilsøking og tolkning av diagnostikk av det aktuelle systemet.
• Analysere funksjonen og samspillet mellom komponenter, med tanke på utveksling av informasjon mellom deltakende kontrollenheter
• Identifisere systemrelasjoner ved hjelp av kretsdiagrammer og funksjonsdiagramer
• Analysere tidsavhengige variabler og evaluere signalmønstre
• Bruke kunnskap om prinsippene for spenningsgenerering (induksjon), korrigering (halvbølge og fullbølgejustering), det elektromotoriske prinsippet og lagring av elektrisk energi
• Vurdere farer ved utførelse av målinger, utlede beskyttelsesforanstaltninger og teste effektiviteten av de elektroniske beskyttelsesforanstaltninger i høyspenningssystemet
• Utføre målinger (isolasjon, potensial utjevning, spenningsfall, cellespenning og temperaturmåling)
• Utførelse av funksjonstesting på høyspenningssystemer (aktiveringssignaler fra elektrisk motor under kjøring)
• Analysere målte verdier og signaler opp mot referanseverdier
• Planlegge diagnostikk og reparasjon av høyspenningssystemet og dets komponenter

Mulige målinger:
• Fasespenning og fasesignal (U, V, W) til elmotoren
• 12 V forsyningsspenning
• HV batterispenning
• Potensial utjevningsmåling
• Måling av isolasjonsmotstand
• Måle pulsbreddemodulert signal (PWM signal)
• CP-signal ved ladekontakt (kommunikasjon med ladestasjon)
• Forrigling (sperrekrets og sperresignalspenning)
• DC / DC-omformerinngang (positiv og negativ)
• DC / DC-omformerutgang (positiv og negativ)
• Temperatur og spenning for en individuell battericelle (via BMS)
• Gjeldende sensorsignal
• Elektrisk motorhastighet og temperatursensorsignal

Klikk her for å laste ned dataark>>

For å se flere produkter, gå til: Modeller / Trenere

Artikkel fra Thor Heyerdahl VGS: Eneste i Norge med opplæring i elbil