Til toppen

Nedsenkbare nivåmålere

Nedsenkbare nivåmålere måler nivået ved hjelp av trykk og spesifiseres gjerne med måleområder i mH2O, eller meter vannsøyle. Nedsenkbare nivåmålere kan operere på et par ulike måter, men normalt måler den differansen mellom trykket sensoren utsettes for under vann, i forhold til trykket ved overflaten.