Til toppen

Vibrasjonsvern for vannkraft

Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk
IKM Instrutek leverer komplette systemer for vibrasjonsovervåking i kraftverk. Vi kan tilby ulike løsninger for maskinbeskyttelse og trending/analyse av historiske måledata. Sammen definerer vi Deres behov, og leverer prosjektering, installasjon, igangkjøring, samt støtte etter at systemet er i satt drift.

Vi tilbyr:
- Definerte løsninger for Deres behov
- Støtte og veiledning i alle faser
- Gode referanser, >150 leverte systemer i Norge
- Rackmontert vern med alt av funksjoner
- Kompakte vern til mindre anlegg, og småkraft
- System ferdig montert og koblet i Rittal skap
- Muligheter for vern og analyse i samme system
- Gode løsninger for logging og trending av data
- Fleksibelt grensesnitt mot kontrollanlegg

Instrumentering og sensorer
Vibrasjonsovervåking for kraftverk innebærer sensorer for å måle akselkast i lager, samt lagerhusvibrasjon i flere retninger.

Vi leverer alt av sensorer og feltutstyr nødvendig for en komplett leveranse:
- Avstandsprober / signalomformere
- Akselerometre / hastighetssensorer
- Festemateriell
- Koblingsbokser
- Signalkabler
- Dokumentasjon / tegninger
- Sluttrapporter


Maskinbeskyttelse & Analyse

Maskinbeskyttelse:
- Skal hindre havari
- Kontinuerlig sjekk av vibrasjonsnivåer mot definerte grenser
- Reléutganger kan gi varsel til overordnet system eller stenge maskinen
- Ingen lagring av målte data nødvendig

Analyse “Condition monitoring”:
- Verktøy for langsiktig preventivt vedlikehold
- Utfører avanserte analyser og beregninger basert på vibrasjonsmålingene
- Alarmer og varsler kun til operatør
- Data lagres over flere år


Vibro-Meter VM600

Beskrivelse:
- Lansert i 2000
- Over 5000 anlegg levert i hele verden
- Fleksibelt og skalerbart
- Konfigurering skjer på PC (Ethernet eller RS-232)
- Maskinbeskyttelse og Condition Monitoring i samme rack
- Kommunikasjon mellom kortene på interne busser
- Mange kort kommer i par: 1 kort i front, 1 kort bak

Logging og mimic Software:
- VibroSight Trend Mimic/Programvare for logging og trending av vibrasjonsnivåer
- Historiske data over flere år, samt Mimic med live data
- Kan utvides til full Condition Monitoring
- Kan installeres på sentral server og kommunisere med flere stasjoner/VM-rack

Pris på forespørsel, ta kontakt så hjelper vi deg. 

CM.IKMinstrutek@IKM.no