Til toppen

SF6 Analyse

Måle nedbrytningsprodukter med analyseinstrumenter

Utslipp under bryteroperasjoner i SF6-fylte anlegg fører, over tid, til økt konsentrasjon av giftige og korrosive nedbrytningsprodukter. Ved å bruke analyseinstrumenter kan du overvåke denne prosessen, og igjen sikre lengre levetid på dine anlegg. Vi har en komplett produktportefølje med analyseinstrumenter for måling av individuelle nedbrytningsprodukter gjennom multi-analysatorer med returpumpe-funksjon og opp til laboratorieutstyr.