Til toppen

RTD Sensorer

RTD - temperatursensorer 
RTD (Resistance Temperature Detectors) er et samlebegrep for alle temperatursensorer som baserer seg på en motstandsendring ved temperaturendring. Det finnes flere ulike typer RTD med ulike egenskaper, toleranser osv, men felles for disse er at de ofte tilbyr en god nøyaktighet og er stabile over lang tid over et ganske bredt temperaturområde (typisk fra -200 til 850°C, og noen ganger høyere). RTD sensorer i kombinasjon med en transmitter (omformer) er en av de mest brukte løsningene i industrien i dag.