Til toppen

Kalibreringsbad

ITS-90
Det å finne ut temperaturen i f.eks. en gass virker for mange ganske enkelt, men det ligger en god del teori bak det hele. Den termodynamiske temperaturskalaen er avhengig av flere faktorer, som trykk, volum, antall molekyler, mm. Dette blir fort en ganske tungvinn måte å kalkulere temperatur på, så det har blitt forsket på og funnet noen, kall det, "tilnærmingsverdier" som er internasjonalt aksepterte, og som danner den Internasjonale Temperatur Skala (fra 1990), eller ITS-90.

ITS-90 er en tilnærming til den termodynamiske temperaturskalaen og er i samsvar med alle kjente lover for termodynamikk, uavhengig av fysiske egenskaper. ITS-90 er bygget opp av flere ulike fikspunkt og trippelpunkt (veldig enkelt forklart, et frysepunkt til et medie). F.eks. trippelpunktet for vann er 0,01°C hverken mer eller mindre. Fikspunktet for aluminium er 660,323°C. Disse fikspunktene blir typisk brukt for å kontrollere referanseprober o.l. og kan jobben kan utføres hos noen få laboratorium her til lands. Det finnes også mini fikspunkt celler og ovner som er veldig enkle å bruke og relativt rimelige, noe som gjør at du kan utføre disse testene selv.