Til toppen

pH, redox, ORP

Kontinuerlig måling av pH sikrer deg sanntidsdata på pH verdien i basseng og tanker. En hvilken som helst organisk prosess er følsom ovenfor pH balanse, alt fra de minste bakterier som jobber i et renseanlegg til store fisker i et oppdrettsanlegg. Vi har sensorutrustning for måling av pH, redox, ORP, temperatur, og andre parametre som er viktige å ha kontroll på i slike industrianlegg.