Til toppen

Fixturlaser AT-200

Produktnummer: 100521

  • Express Shaft Alignment
  • Horizontal Alignment
  • Vertical Alignment
  • PDF report function
  • True Live

Fixturlaser sine kjerneverdier har ført til utvikling av flere fantastiske funksjoner innen oppretting. True Live og VertiZontal ™ Moves er unikt på markedet for laserbasert akselopprettingsverktøy. Funksjonene gir en brukervennlighet til våre sluttbrukere som gir fremfor alt en lettere presisjonsjustering, tidsbesparelse, pålitelighet og ikke minst økonomisk besparelse.