Til toppen

Luftkvalitetsmåling

Måling av luftkvalitet
Det er mange parameter som avgjør om det er god luftkvalitet i miljøet rundt deg. Alt fra temperatur, luftfuktighet, utskiftingsfrekvens av luft via ventilasjon og gasskomposisjoner er parametre som påvirker din helse i et arbeidsmiljø. Her finner du et knippe instrumenter som hjelper deg å måle og kontrollere de viktigste parametrene for å sikre et godt inneklima.