• Fluke Networks CableIQ Kvalifiseringstester m/bæreveske modell CIQ-100
  • Kvalifiseringstester CableIQ m/bæreveske modell CIQ-100 - slideshow 1

Fluke Networks Kvalifiseringstester CableIQ m/bæreveske modell CIQ-100

Varenummer: FNCableIQ

  • Tester all kobberkabling
  • Feilsøker og lokaliserer kabelfeil
  • Viser avstand til feil med Intelligent Wiremap
  • Sjekker om kablingen har båndbredde til å støtte 10/100, VoIP, Gigabit Ethernet
  • Bæreveske følger med

CableIQ burde være nettverksteknikerens førstevalg ved test av båndbredde på internkabling og nettverk. CableIQ gir selv den mest uerfarne tekniker svar på hvilke hastigheter eksisterende kabling kan støtte. Du vil også raskt finne å isolere nettverksproblemer, du oppdager hva som er i andre enden av kablene. Dette betyr at du hurtigere finner årsaken til nettverksproblemet, redusert tid er sparte penger så du kan utnytte den eksisterende arbeidstid og infrastruktur bedre.Reduser eskalerte problemene med så mye som 30 %Dersom første nivå tekniker ikke kan finne og lokalisere feilårsaken i nettverket må feilen løftes til ett høyere nivå, eller også til eksterne teknikere. Med CableIQ`s kraftige feilsøkingsevne og intuitivt grensesnitt kan førstesupports teknikere identifisere og løse et bredere spekter av problemstillinger innen infrastrukturen.Er porten aktiv? Stemmer dupleksinnstillingene? Er det et nettverksproblem eller et kabel problem? Kan kabelen støtter den nødvendige båndbredden på nettverket? CableIQ er det eneste verktøyet som kan svare på alle disse spørsmålene før problemet eventuelt må løftes videre til neste nivå, det redusere problemeskaleringen med opptil 30%. Gevinsten ved valg av riktig verktøy er bedre økonomi og ressursutnyttelse av arbeidstiden.

Datablad

FlukeNetworks_CableIQ_Datablad.pdf
Last ned