Til toppen

Megger SVERKER 900 Standard med utstyr

Produktnummer: 105669

ekskl. mva.

  • Full 3-fase verktøykasse
  • Tre strømmer og fire spenninger
  • Kan generere 900V og 105A i enfase modus
  • Sekundær og primær testing
  • Komplett med koffert og kabler

SVERKER 900 Standard har konstruerats i huvudsak för manuell en- och trefas sekundärprovning av skyddsutrustning. Instrumentet kan dessutom användas för olika typer av primärprovning, eftersom ström- ochspänningskällorna kan serie- och/eller parallellkopplas för att genereraupp till 105 A AC eller 900 V AC. Samtliga tre ström- och fyra spänningskällor kan justeras individuellt med avseende på amplitud, fasvinkel och frekvens. Den fjärde spänningskällan kan användas föratt mata hjälpspänning till reläskyddet eller för provning av reläer som kräver en referensspänning.