Til toppen

Megger Sverker 900 Basic med tillegsutstyr

Produktnummer: PGCR-19090

  • Full 3-fase verktøykasse
  • Tre strømmer og fire spenninger
  • Kan generere 900V og 105A i enfase modus
  • Sekundær og primær testing
  • Komplett med koffert og kabler

SVERKER 900 har konstruerats i huvudsak för manuell en- och trefassekundärprovning av skyddsutrustning. Instrumentet kan dessutomanvändas för olika typer av primärprovning, eftersom ström- ochspänningskällorna kan serie- och/eller parallellkopplas för att genereraupp till 105 A AC eller 900 V AC. Samtliga tre ström- och fyraspänningskällor kan justeras individuellt med avseende på amplitud,fasvinkel och frekvens. Den fjärde spänningskällan kan användas föratt mata hjälpspänning till reläskyddet eller för provning av reläersom kräver en referensspänning.