Til toppen

SoundEar SoundEar®3-300, Ekstern mikrofon, programvare og DC adapter

Produktnummer: 113763


Den nye SoundEar3-serien med den medfølgende programvaren gir en fullstendig oversikt over støysituasjonen på arbeidsplassen. Det visuelle signalet forteller oss tydelig hvor og når satte støygrensen er overskredet. Den innebygde loggen lagrer gjennomsnittlig støynivå i opptil 90 dager. Med USB-nøkkelen som følger med, er det enkelt å overføre data fra SoundEar3 til den medfølgende programvaren. I forhold til punktmålinger, vil dette gi en mer nøyaktig oversikt over støysituasjonen, og gjør det lett å se hvilke tiltak som virker i forhold til å redusere støy. Alle målingene lagres i CSV -format, slik at de kan åpnes i Excel.