Til toppen

Fixturlaser RT-300

Produktnummer: 105689

  • Express Machine Check
  • True PreAlignment
  • Horizontal Alignment
  • Vertical Alignment
  • Machine Defender

Fixturlaser sine kjerneverdier har ført til utvikling av flere fantastiske funksjoner innen oppretting. True Live og VertiZontal ™ Moves er unikt på markedet for laserbasert akselopprettingsverktøy. Funksjonene gir en brukervennlighet til våre sluttbrukere som gir fremfor alt en lettere presisjonsjustering, tidsbesparelse, pålitelighet og ikke minst økonomisk besparelse.