Til toppen

Megger MIT1025 10kV Isolasjonstester med PI,DAR,DD,SV samt Ramptest

Produktnummer: MEG1001-945

ekskl. mva.

  • 10 kV med PI,DAR,DD,SV. Samt Ramp test
  • Litium ion batteri med stor kapasitet
  • Måler til 20 T Ohm
  • Brukervennlig med solid koffert
  • Fin til kappetest

Megger solid kompakt 10kV tester fin tester med god kvalitet. Denne er er også fin til kappetest. Den har innebygget sanntidsklokke og minne, enkelt og kjøre ut rapport med software DB-lite.

Det anbefales å benytte 10kV ved gjennomføring av kappetest
Benyttes 5kV må kabelen være nedgravd før denne testes, men ved å benytte 10kV kan du utføre samme test i hele installasjonsprosessen. Det innebærer at du kan måle kabelen før den graves ned.

Prosedyre kabel uten ledende ytre kappe:
- Jordskjermen i motsatt ende fra målested må være frakoblet og tilstrekkelig fraskilt fra hovedledere i kabelen.
- Måleapparatet kobles til skjerm og jordsystem. Som hovedregel kobles det til hovedjord i stasjonen eller uisolert jordleder i kabelgrøft.
- Ved enleder kabel kan en ta hver fase for seg, eller kobler sammen skjermen på alle fasene.
- Hvis kabelen er kuttet i ene enden og montert i andre ende, må faseleder ikke være jordet. Ellers blir det overslag fra skjerm til jordet faseleder.

Følgende spenninger skal benyttes:
- Kabel med PVC kappe: Maks 2 kV.
- Kabel med PE kappe: Maks 10 kV.

Følgende er krav:
- For PE kappe: Spenningen økes trinnvis fra null til 10kV og opprettholdes i 1 minutt.
- Testspenning på 5kV kan benyttes, men det er kun ved testing av kabel i grøft med tildekket omfyllingsmasse.
- For PVC kappe (Med tildekket omfyllingsmasse): Spenningen økes trinnvis fra null til 2kV og opprettholdes innen en periode på 1 minutt.

Siden det er vanskelig å sette en endelig grense for lekkasjestrømmen til jord skal følgende retningslinje følges: Hvis spenningen ikke greier å opprettholdes på et stabilt nivå under testingen er det en kappefeil. Kilde: RENblad