IKM Instrutek sin kalibreringsvirksomhet flyttes over til IKM Laboratorium
IKM Instrutek og IKM Laboratorium er søsterselskaper i IKM Gruppens Elektro, Instrument og Automasjon divisjon. For å styrke og spisse satsningen på hhv produktsalg og kalibrering har det blitt bestemt å samle all kalibreringsvirksomhet i IKM Laboratorium med virkning fra og med 01.04.2017.

Alt personell ansatt i IKM Instrutek vil fra samme dato være ansatt i IKM Laboratorium AS, men lokasjon vil være den samme som før. IKM Laboratorium AS har drevet innen kalibrering av instrumenter siden 1989 og ble godkjent som et akkreditert laboratorium i 1993. IKM Laboratorium har nå avdelingskontorer i Larvik, Stavanger, Bergen, Oslo, Bryne, Aberdeen og i Perth Australia.

Det er i dag ca. 50 høyt kvalifiserte kalibreringsteknikere i selskapet.

IKM Instrutek har levert test- og måleinstrumenter i over 30 år. Vi har opparbeidet en unik bredde av produkter og en faglig kompetanse som gjør oss i stand til å veilede deg som kunde til å gjøre det rette valget. IKM Instrutek leverer test- og måleinstrumenter til alle bransjer og i alle nøyaktighetsklasser. Dette omfatter alt fra enkle multimeter til høyteknologiske kalibratorer mm.

I tillegg til support til våre kunder, kan vi også tilby et bredt utvalg av kompetansekurs tilpasset kundens ønsker.

Hva betyr dette for deg som kunde?
- Leveringsadresse og personell som utfører kalibreringene er det samme som før.
- Du vil få tilgang til en web database hvor alle sertifikatene dine er samlet på et sted.
- Dine rabattavtaler vil bli ført videre.
- Vi vil kunne levere flere kalibreringstjenester enn tidligere.
- Vi utfører våre tjenester i vårt laboratorium alternativt hos dere i felt, både onshore og offshore.
- Alle våre kalibreringer gjøres i henhold til anerkjente standarder og sporbarhet til nasjonale og internasjonale normaler.

Kalibreringen utføres med topp moderne utstyr og vår kompetente stab har meget lang erfaring i bransjen.

Ordre plassert frem til 31.03.2017 går som opprinnelig plassert, ordre fra og med 01.04.2017 bes send til: po.ikmlab@IKM.no. Utstyret sendes til samme adresse som tidligere.

Dersom du har spørsmål eller innspill til dette skrivet, bes kontakte din kontaktperson hos oss alternativt en av foreslåtte personer nedenfor.

For nærmere opplysninger, kan følgende personer kontaktes:

IKM Instrutek AS  
Adm. Direktør Trond Jacobsen, Tlf. 977 07 897

IKM Laboratorium AS
Seksjonsleder Salg og Marked Cato Jansen, Tlf. 908 33 131

IKM Instrutek AS
Salg Maritim Kristian Eftedal, Tlf. 908 86 718

IKM Gruppen  
Divisjonsdirektør Hans Jakob Mellgren, Tlf. 971 33 070

IKM Laboratorium AS
Avdelingsleder Kai Heine Birkeland Tananger, Tlf. 402 25 170

IKM Laboratorium AS
Avdelingsleder Alexander Pedersen Larvik, Tlf. 909 96 751

Adresser:
IKM Laboratorium AS
NorSea Base, Bygg 53, 4056 TANANGER  Org nr. 952245503

Avdeling Larvik:

IKM Laboratorium AS
Elveveien 28, 3262 LARVIK   Org. nr 952245503


Service og kalibrering av måleinstrumenter
IKM Instrutek har eget service- og kalibreringsverksted hvor vi utfører reparasjon og kalibrering av instrumenter for våre kunder.

Vi er fleksible i forhold til kundens behov og sammen finner vi de gode løsningene. Vi kan tilby rammeavtaler for vedlikehold og kalibrering av måleinstrumenter med innkalling til avtalte tider. I samarbeid med rederier har vi etablert en rotasjonsordning med service og kalibrering av instrumentkofferter. I tillegg til eget laboratorium i Larvik, samarbeider vi tett med IKM sine laboratorium i Stavanger, Bergen, Oslo og Singapore.


Om kalibrering
Kalibrering innebærer å fastsette avvik mot en kjent standard slik at man er sikker på at det man måler i en prosess er korrekt.
Når instrumentet er kalibrert og ved behov også evt. justert, kan du stole på at de målingene du utfører er riktige, slik at feilmålinger og feilproduksjon unngås. Feil i prosessen kan eksempelvis føre til økt energiforbruk, miljøbelastning, ødelagt utstyr, lavere produktkvalitet, stopp i prosessen og personskader.

Vår kalibrering er sporbar
Ved sporbar kalibrering utstedes et kalibreringssertifikat og en medfølgende skriftlig målerapport. Alle målte verdier og betingelsene de er målt under, samt en angivelse av referanseinstrumentering og benyttede prosedyrer. I forbindelse med kvalitetssikring etter ISO 9000-serien må måleutstyret ditt være kalibrert.


Kalibreringstjenester og service:

Elektrisk kalibrering:
• Multimetere 0-1050V AC/DC
• Strømtenger 0-3000A AC/DC
• Oscilloskop 0-1000MHz
• Installasjonstester
• Prosessikalibratorer

Temperatur kalibrering:
• Termometer -40ºC til 700ºC
• IR- kamera og termometer -15ºC til 500ºC
• Temperaturtransmittere -45ºC til 700ºC
• Temperaturkalibratorer -50ºC til 650ºC

Trykk kalibrering:
• Manometer -0,8 til 3000 bar
• Trykktransmittere -0,8 til 3000 bar
• Trykkbrytere
• Trykkalibratorer -0,8 til 1200 bar

Gass kalibrering:
• Singel og flergasmålere (O2,CO,H2S, CH4, C3H8)
• Oksygenmålere

Mekanisk kalibrering:
• Momentnøkler 20Nm til 2000Nm

Vibrasjons kalibrering:
• Vibrasjonsmålere
• Akselrometere

Klikk her for å laste ned skjema>>