• Fluke 754 Dokumenterende prosesskalibrator (m/ HART)
  • 754 Dokumenterende prosesskalibrator (m/ HART) - slideshow 1
  • 754 Dokumenterende prosesskalibrator (m/ HART) - slideshow 2
  • 754 Dokumenterende prosesskalibrator (m/ HART) - slideshow 3

Fluke 754 Dokumenterende prosesskalibrator (m/ HART)

Varenummer: FL754

  • Har alle funksjonene til Fluke 753
  • HART kommunikasjon integrert
  • Støtter autotrimming av utvalgte transmittere
  • Automatisk kalibrering med Fluke tørrblokker
  • Kan kommunisere med en rekke ulike programvarer

Fluke 754 er Flukes mest avanserte multifunksjons prosesskalibrator
754 er ment å fungere som hovedenheten i et industrielt kalibreringsverksted i den forstand at alt styres og måles via dette instrumentet (også trykkmåling, og autostyring av tørrblokker). I kombinasjon med DPC/TRACK2 software så kan du lage en komplett utstyrsbase med kalibreringsprosedyrer og varsler som minner deg på forestående kalibreringsoppgaver. Alle oppgavene lastes over i instrumentet slik at du kan hente de frem ute i felt. Etter kalibreringen så kan du lagre alle data på TAG-nr og automatisk generere sertifikater.

Produsenter av trykktransmittere har forbedret nøyaktigheten og teknologien som er designet inn i disse smarte trykkinstrumentene. Mange tradisjonelle kalibreringsverktøy har dermed blitt utilstrekkelige, eller rett og slett ikke i stand til å teste, og kalibrere disse high-end trykktransmitterne. Bedre løsninger er nødvendig. Verifisering og dokumentering av ytelse, samt justering av en HART trykktransmitter kan kreve mange ulike verktøy. Denne oppgaven blir mye enklere å utføre ved hjelp av en kalibrator med integrert HART kommunikasjon slik Fluke 754 har. I tillegg trenger du mange færre instrumenter enn tidligere.

Før du går ut i felten:
Monter trykkmodul-adapteren på håndpumpen og sørg for at det er tett. Så fort adapteren er riktig montert på pumpen blir det mye enklere å bytte mellom ulike trykkmoduler uten behov for noe verktøy. 

Sørg for å ha tilstrekkelig nøyaktighet:
For at du skal kunne teste disse nøyaktige transmitterne er det viktig at du tilpasser måleområdet på trykkmodulen så tett som mulig opp mot transmitteren som skal testes. For eksempel, bruk en 70bar trykkmodul for å kalibrere og teste en 70bar transmitter, osv. Industristandarder sier at referanseinstrumentet ditt skal være 4-10 ganger mer nøyaktig enn instrumentet som skal testes, derfor er det viktig at du har den beste nøyaktigheten du kan få.

Fluke 754 bruker 750P-serien trykkmoduler, og har innebygget HART funksjonalitet slik at du kan utføre trimming av transmitteren. Den kan
også dokumentere ytelsen til transmitteren både før- og etter justering, samt kalkulere pass/fail grenseverdier.

Hvordan utføre testen:
1. Isoler transmitteren fra prosessen og sløyfetilførselen.
Hvis du måler mA signalet over en test-diode kan du la sløyfen være intakt, men merk at dette er en mindre nøyaktig målemetode.
2. Koble mA måleledningene fra 754 og til transmitteren.
3. Koble trykkmodul kabelen til 754 og koble testslangen fra pumpen til transmitteren.
4. Hvis du skal kalibrere temperatur kobler du seriell-kabelen til tørrblokken eller badet.
5. Trykk på HART knappen på kalibratoren for å se konfigurasjonen til transmitteren.
6. Trykk på HART knappen en gang til og kalibratoren vil foreslå riktig kombinasjon av måling og generering for testen. Hvis du skal dokumentere kalibreringen trykker du på As-Found, legger inn test toleransen og følg beskjedene på skjermen. Hvis det målte mA signalet på testpunktet er innenfor toleransen så er testen fullført. Hvis de er utenfor toleransen er du nødt til å justere.
7. For å justere velger du Adjust og så trimmer du nullpunkt for trykket, mA signalet og sensoren på transmitteren.
8. Etter justering trykker du på As-Left og gjennomfører en ny test. Hvis transmitteren er innenfor toleransen kan du enkelt dokumentere resultatene, og testen er fullført.

Datablad

Fluke 754 Dokumenterende prosesskalibrator (m/ HART)
Datablad
Last ned