Til toppen

Langlois ESSAI-DIAG Modell for feilsøking på styrestrømmen til en asynkronmotor

Produktnummer: 114832

  • Lære å feilsøke
  • Simulere feil i en elektrisk instalasjon
  • Måle de forskjellige elektriske verdiene
  • Lære å analysere og tolke resultatene
  • Finne feil i en relèinstallasjon

ESSAI-DIAG simulerer 10 ulike feil på styrestrømkretsen til en stjerne/trekant asynkronmotor.Feilene velges ved hjelp at et brytetpanel plassert på baksiden av modellen.Spenningen i kretsen overstiger ikke 24VAC.Undervisningsmateriell og veiledninger for lærer og student er inkludet.Strømforsyning 230VAC med 3 meter ledning og støpsel 2P + E.Modellen leveres ferdig kablet og klar til bruk.