Til toppen

Persondeteksjon

Online persondetekteringssystem

Har du kontroll på hvor mange mennesker som befinner seg i dine lokaler akkurat nå?
Har du behov for å sette begrensninger på maksimalt antall personer i dine lokaler?

I nyere tid har det blitt mer og mer aktuelt med restriksjoner og grenser på hvor mange mennesker som kan oppholde seg på ett sted, som for eksempel butikker, apotek og andre offentlige lokasjoner. Disse tiltakene er aktuelle både med tanke på evakueringsmuligheter, men også distansering.

Men hvordan har man kontroll på dette? Vi kan hjelpe deg.

Med SafeCount har du en komplett løsning for å ha kontroll på hvor mange som befinner seg i dine lokaler.

 • Overvåking av antall personer i sanntid
 • Live data med visuelle advarsler og alarmer når grensene er i ferd med å nås, eller er overskredet
 • Display med informasjon for kunder og for personale
 • Rapportfunksjon med historikk for videre analyse og dokumentering
 • Tilgjengelig via hvilke som helst enhet med WiFi tilkobling
 • Støtter også lokasjoner med flere inn- og utganger.

Hvordan fungerer det?

 1. Monter Vector 4D sensoren over inngang/utgang og koble til kabelen
 2. Konfigurer grunnleggende innstillinger (lokasjonsnavn og maks antall)
 3. Kunder og besøkende telles automatisk (100% anonymt)
 4. Vis sanntids data for kunder, eller for personale

Hvorfor velge SafeCount?

Rask og enkel installasjon
 • Ingen kompliserte oppsett eller konfigurasjoner
 • Kan monteres og settes opp i løpet av 30 minutter
Frittstående og skalerbart
 • Driftes separat fra eksisterende IT nettverk
 • Sky-plattform for fjernhåndtering og rapportering (tilvalg)
Langtids verdi
 • Rapporter for antall besøkende
 • Nøkkeldata kan brukes til å optimalisere driften av din bedrift
Høy nøyaktighet
 • Enestående sensorpresisjon (>99%)
 • Påvirkes ikke av miljøforhold
Godt personvern
 • Besøkendes anonymitet ivaretas
 • Kamera / video brukes ikke for persondeteksjon
Filtrering av ansatte
 • Avansert system for å trekke fra personale fra besøkstalletIrisys er en del av Fluke og har 25 års erfaring med mer enn 500 000 sensorer installert på verdensbasis. Irisys sine sensorer sørger for at over 10 milliarder personer telles hvert eneste år.

For mer informasjon om systemet, ta kontakt med oss på instrumentsalg@ikm.no