Til toppen

Lekkasjesøkere

Lekkasjer i trykkluftanlegget - Hva har det å si for deg?
Har anlegget ditt behov for en ny stor kompressor for å dekke økt behov for trykkluft? Da kan det være lurt å inspisere trykkluftanlegget ditt for lekkasjer før du foretar deg en ny og stor investering.

Så å si alle trykkluftanlegg lekker luft i mer eller mindre grad. Det finnes mange studier på hvor stor prosentandel av utgangstrykket til en kompressor går tapt gjennom lekkasjer osv, og de fleste er enige at et sted mellom 25% og 30% av all effekten forsvinner i lekkasjer. Et anlegg som er godt og regelmessig vedlikeholdt ligger kanskje i underkant av 20%. Dersom du velger å utføre regelmessige proaktive lekkasjesøk (og reparerer lekkasjene fortløpende) kan du trolig redusere lekkasjen ned til godt under 10%. Dette kan spare deg for mye penger i strømutgifter, men kan også spare deg for en eventuell dyr utvidelse av trykkluftanlegget.

Tidligere har du måttet søke i blinde med instrumenter som enten gir deg avlesninger i tall/grafisk, eller gjennom øreklokker og lyd. Med de nye ultralyd lekkasjekameraene våre kan du nå gjøre dette både raskere, enklere og mer presist enn noen sinne. Brukeren trenger knapt noen form for opplæring for å bruke kameraene - dette bare fungerer!

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om lekkasjekameraer!