Til toppen

Hioki BT3564 Batteritester

Høy nøyaktighet som direkte kan teste den interne motstanden til høyspenningsbatterier større enn 300V.
Bilutviklingen går raskt og særlig utviklingen av elektriske og plug-in hybrid kjøretøy. Blant disse er også tunge kjøretøy som elektriske busser og lastebiler som krever høyere effektutgang på krevende batteripakker med større og større spenningskapasitet. For å møte denne trenden har Hioki utvikket BT3564 for testing av internmotstand i 1000V høyspenningsbatterier. En viktig egenskap ved BT3564 er dens innebygde sikkerhetsfunksjon. Ved måling av høyspennings batteripakker kan probing av klemmene noen ganger forårsake gnistutladning. Et av designkonseptene til BT3564 er å øke målesikkerheten ved å minimere denne utladningen når målekablene kobles til batteriets terminaler.


På grunn av strengere sikkerhetsstandarder for høyere spenninger, er batteriets terminaler dypere i batteriet, noe som gjør det vanskelig for tradisjonelle prober å få kontakt og ta målinger på riktig måte. Større batterier gjør også avstanden mellom terminalene større. For å løse disse utfordringene, utviklet Hioki en ny type måleprobe, L2110 som har en økt probelengde på 50mm, og kabellengde mellom probene på hele1500mm.

Sammendrag av hovedtrekkene:
- Mål høye spenninger opp til 1000V (mot maks. 300V med BT3563)
- Gnist utslippsminimeringsfunksjon
- 50mm stift og 1500mm probe til probe kabellengde på L2110 pin type

Hioki BT3564 er en batteritester med høy nøyaktighet som direkte kan teste den interne motstanden til høyspenningsbatterier større enn 300V.

Les mer her>>