Til toppen

Undervisningsmodell for EL-bil

Realistisk og trygg opplæring på  høyspenningsteknologi til EL-bil
Undervisningsmodellen for elektrisk drift og HV systemer til kjøretøy består av to moduler, og er satt opp på følgende måte: En drivmodul med motorstyring og en kontrollmodul med energiforsyning.

Modellen inkluderer en komplett energiforsyningsenhet med elektronisk batteristyringssystem (BMS), integrert lader for HV-batteriet, kontrollenhet med et motorstyringssystem, alle nødvendige sikkerhetskomponenter, ladekabel og en servicebryter.

HV-batteriets nominelle spenning på 96V, er utstyrt med 32 LiFePO4 / 40 Ah celler. Batteristyringssystement har Blåtann-kommunikasjon mot Android app som leser av spenning, temperatur, balanseringshastighet under ladeprosessen for hver enkelt battericelle. Integrert feilkrets med mulighet for totalt 26 ulike feil.

Feilkrets for simulering av feil:
Integrert feilkrets kan simulere inntil ti feil i både energiforsyningsmodulen og i kjøremodul. Feilkretsen styres av en spesialutviklet app (Android) via Bluetooth med nettbrett eller smarttelefon.

Egnet for:
• TIP-kjøretøy
• Automotive mekatronikk ingeniør som spesialiserer seg på systemer og høyspenning teknologi

Læringsmål:
• FSE, unngå farer ved arbeid med elektriske spenning og nasjonale krav håndtering av farlige stoffer
• Velg passende og sikre test- og måleinstrumenter
• Håndtering og bruk av sikkerhetsutstyr
• Bruk av produsent-spesifikk testrutiner
• Koble fra høyspentkomponenter, sikrer dem mot å bli slått på igjen, frakobling fra spenningsforsyningen
• Identifisere farene ved elektrisk lagring (kondensatorer, høyspennings batterier)
• Identifisere de generelle prinsippene for elektroteknikk
• Opprette system og blokkdiagrammer
• Lærer å forstå hvordan elektrisitet påvirker kroppen vår ved strømgjennomgang
• Feilsøking og tolkning av diagnostikk av det aktuelle systemet.
• Analysere funksjonen og samspillet mellom komponenter, med tanke på utveksling av informasjon mellom deltakende kontrollenheter
• Identifisere systemrelasjoner ved hjelp av kretsdiagrammer og funksjonsdiagramer
• Analysere tidsavhengige variabler og evaluere signalmønstre
• Bruke kunnskap om prinsippene for spenningsgenerering (induksjon), korrigering (halvbølge og fullbølgejustering), det elektromotoriske prinsippet og lagring av elektrisk energi
• Vurdere farer ved utførelse av målinger, utlede beskyttelsesforanstaltninger og teste effektiviteten av de elektroniske beskyttelsesforanstaltninger i høyspenningssystemet
• Utføre målinger (isolasjon, potensial utjevning, spenningsfall, cellespenning og temperaturmåling)
• Utførelse av funksjonstesting på høyspenningssystemer (aktiveringssignaler fra elektrisk motor under kjøring)
• Analysere målte verdier og signaler opp mot referanseverdier
• Planlegge diagnostikk og reparasjon av høyspenningssystemet og dets komponenter

Mulige målinger:
• Fasespenning og fasesignal (U, V, W) til elmotoren
• 12 V forsyningsspenning
• HV batterispenning
• Potensial utjevningsmåling
• Måling av isolasjonsmotstand
• Måle pulsbreddemodulert signal (PWM signal)
• CP-signal ved ladekontakt (kommunikasjon med ladestasjon)
• Forrigling (sperrekrets og sperresignalspenning)
• DC / DC-omformerinngang (positiv og negativ)
• DC / DC-omformerutgang (positiv og negativ)
• Temperatur og spenning for en individuell battericelle (via BMS)
• Gjeldende sensorsignal
• Elektrisk motorhastighet og temperatursensorsignal

Klikk her for å laste ned dataark>>

For å se flere produkter, gå til: Modeller / Trenere

Artikkel fra Thor Heyerdahl VGS: Eneste i Norge med opplæring i elbil