Tilbud
  • Fluke Ti450 SF6 IR-gasskamera
  • Ti450 IR-kamera med SF6 deteksjon -20..1200°C (320x240) 60Hz - slideshow 1
  • Ti450 IR-kamera med SF6 deteksjon -20..1200°C (320x240) 60Hz - slideshow 2
  • Ti450 IR-kamera med SF6 deteksjon -20..1200°C (320x240) 60Hz - slideshow 3

Fluke Ti450 IR-kamera med SF6 deteksjon -20..1200°C (320x240) 60Hz

Varenummer: FLFLK-TI450 SF6 60HZ

  • SF6 deteksjon og IR-kamera i ett enkelt verktøy
  • Termisk sensitivitet: 25mK / Oppløsning 320x240
  • Hurtigknapp for veksling mellom gass og IR
  • Fluke Connect kompatibel (PC, mobil, nettbrett)
  • Kan påmonteres tele- og vidvinkellinse

Fluke TI450 SF6 kombinerer et høykvalitets infrarødt kamera med en SF6 (sulfur hexafluoride) lekkasjedetektor. Detekterer og bestemmer nøyaktig plassering av SF6 lekkasjen, uten at man må slå av utstyret.Ti450 SF6 har i tillegg funksjoner som SuperResolution hvor man kombinerer flere bilder for å danne et 640x480 bilde (Kun i IR-modus). Du får også en ny funksjon; MultiSharp-Fokus hvor kameraet kombinerer flere bilder slik at du får god fokus selv om det er ulik avstand til objekter i bildet, noe som sikrer deg den beste presisjonen i sin klasse. Hvis du kobler kameraet til WiFi så kan du også la kameraet automatisk laste bildene du tar opp til Fluke Connect systemet slik at du kan se på bildene på f.eks. en smarttelefon eller PC.Leveres komplett med standardlinse, 2x IR Telelinse, 2 stk batterier, lader, ladesokkel, USB kabel, HDMI kabel, Tripod-holder,4 GB micro SD kort, koffert og brukermanual.Leveres komplett med standardlinse, 2x IR Telelinse, 2 stk batterier, lader, ladesokkel, USB kabel, HDMI kabel, Tripod-holder,4 GB micro SD kort, koffert og brukermanual.For mer informasjon ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg å plukke kameraet som passer for ditt behov.

Slik avbilder du gass med Ti450 SF6 gassdetektor
Selv med de rette verktøyene kan det være vanskelig å oppdage SF6-gass, eller svovelheksafluorid, i et koblingsanlegg. Inspeksjoner krever en god del tålmodighet. Det er viktig å kjenne til de optimale omgivelsesforholdene for SF6 gassinspeksjoner. For å få best mulig resultat når du leter etter gasslekkasjer, bør du velge en dag med ensartet himmel. Det beste er kald og klar himmel, lite eller ingen vind og ingen nedbør. Hvis du må inspisere på en dag med skydekke, bør det være helt overskyet, ettersom det kan gi en jevn bakgrunn for temperatursammenligning. Husk at selv om et skylag kan se enhetlig ut, er det mulig at den nederste delen gir en annen temperaturkontrast enn resten av skyene. Følg disse sju trinnene for å ta de beste gassbildene.

1. Inspiser rett utstyr.
Fluke Ti450 SF6 gassdetektor er et termokamera som er designet for å lokalisere SF6-lekkasjer i utstyr der det er påvist lekkasjer ved hjelp av konkrete bevis som for eksempel at det må etterfylles gass med jevne mellomrom. Det første du bør gjøre når du kommer til anlegget, er å sikre at du undersøker rett utstyr og komponenter. Operatørene har ofte en skriftlig logg på innsiden av kontrollskapsdøren, som viser servicehistorikk, datoer for etterfylling av SF6 og hvor mye gass som ble fylt på. Loggen sier imidlertid ikke alltid hvor lekkasjene finnes. Forinspeksjonsfasen er en visuell gjennomgang av det utstyret som er utsatt for lekkasjer og en mulighet til å planlegge inspeksjonen.

2. Kontroller vanlige lekkasjepunkt.
Tilfeldige søk på utstyr som ikke har en kjent gasslekkasje, er ikke effektivt. Det er nyttig å gjøre en visuell inspeksjon av utstyret først og bli kjent med hvor det har vært vanlig med lekkasjer tidligere. Inspeksjon av de vanlige lekkasjepunktene vedhjelp av en systematisk tilnærming som beskrevet nedenfor, gir de beste resultatene. Før du tar ut Ti450 SF6-kameraet må du foreta en visuell inspeksjon av utstyret og komponentene, inkludert topp og bunn på gjennomføringer, flenser, boltede forbindelser, sveiser, forseglinger og trykkovervåkingsrør. Under denne visuelle inspeksjonen skal du se etter tegn på klimaskader, for eksempel rust eller tæring og andre former for korrosjon. Sveiser kan forringes over tid eller være dårlig utført. Når slikt utstyr står utendørs, blir det utsatt for regn og andre værforhold. Noen ganger vil det samles opp vann som drypper fra forskjellige sveisepunkter på utstyret. Rust indikerer generelt at det kommer fuktighet inn i utstyret. Et område med korrosjon er et potensielt område for brudd med påfølgende lekkasje. I enkelte regnfulle områder kan det gro organisk materie (som mugg eller jordslag) på utsiden av flensene.

3. Vær oppmerksom på bakgrunnen.
Hver gang du støter på et potensielt lekkasjepunkt, skal du inspisere det fra flere vinkler. Bakgrunnene skal være enhetlige og ha en annen temperatur enn gassen. Gassen inne i utstyret har omtrent samme temperatur som utstyret. Målet er å få god kontrast så du kan se en liten sky eller strime mot en ensartet bakgrunn. Nøkkelen er å finne en vinkel med en bakgrunn som er så ensartet som mulig og har et stort temperaturdifferensial i forhold til gassen. Du trenger god kontrast for å se små skyer eller strimer av gass. Dette er grunnen til at det ikke bør være trær, skyer eller lignende i bakgrunnen. Bevegelser og varierende temperaturer gjør det vanskeligere å oppdage SF6-gass. En klar og kald himmel vil nesten alltid gi deg den beste bakgrunnen for å finne en gasslekkasje. Hvis himmelen ikke er klar, kan du bruke andre ensartede bakgrunner, f.eks. veggen til et el-skap.

4. Stol på stativet og okularet.
Det anbefales å bruke stativ for detaljert inspeksjon av hele utstyrsgrupper. Bruker du stativ og har kameraet i stativmodus, får du det mest effektive oppsettet for deteksjon av små gasslekkasjer. Ved inspeksjon av utstyr som er plassert høyt eller lavt, trenger du kameraet Ti450 SF6 samt det medfølgende stativfestet og HDMI-okularet, som er to essensielle tilbehør for gassdeteksjon. Bruk av stativ kan bidra til å stabilisere kameraet og etablere en god synsvinkel nær bakken under utstyret eller ved andre vanskelige vinkler. I farlige, strømførende omgivelser må du være oppmerksom på hvor du befinner deg og hvor utstyret ditt er plassert – ikke vær for opptatt av kameraskjermen. Det tilkoblede HD-okularet er et nyttig verktøy ved lekkasjedetektering; du kan plassere kameraet i vanskelige vinkler og likevel se potensielle gasslekkasjer, samtidig som du kan være bevisst på omgivelsene. I tillegg gir okularet deg muligheten til å se lekkasjebildet i sterkt sollys når refleks på LCD-skjermen kan være et problem. Det gjør det også enkelt for teammedlemmer å se kameraskjermen direkte overført. Sørg for at du opprettholder alle sikkerhetsstandarder og anbefalte prosedyrer fra kraftverket du jobber for.

5. Vær tålmodig og metodisk.
Plasser kameraet slik at du har en god, ensartet bakgrunn med stort temperaturdifferensial i forhold til gassen. Det kan ofte oppnås ved å sikte inn kameraet lavere enn lekkasjen og med kald himmel som bakgrunn. Vær alltid oppmerksom på vindretningen og se etter gass medvinds. Hvis vindhastigheten er lav, vil gassen hvirvle i forskjellige retninger. Her er noen flere tips for effektive inspeksjoner med større sannsynlighet for å finne gasslekkasjer:

- Plasser kameraet og stativet slik at du ser alle mulige lekkasjepunkt mot en god bakgrunn.
- Kontroller alle gjennomføringer, flenser og rørsammenføyninger. Se på dem fra flere vinkler.
- Observer og vent i minst 5–10 sekunder før du flytter kameraet.
- Ikke stopp inspeksjonen når du finner en lekkasje. Noen ganger er det mer enn én lekkasje i utstyret.

6. Støtt opp kameraet.
Kameraet har to primære moduser for visning av gass. Den minst følsomme er håndholdt modus, mens stativmodus er mer følsom og optimal for å fange opp strimer av gass. Selv små kamerabevegelser kan skape forstyrrelser i bildene. En god teknikk er å stoppe, stirre, lete etter en lekkasje og flytte kameraet. Vær oppmerksom på at du kan endre nivået for IR-Fusion. Det er god praksis å ta IS3 videobilder mens du er på anlegget. Selv om stillbilder er et funksjonelt alternativ, er det mye lettere å se gasslekkasjer på video. Du kan bli overrasket over å finne ut at en lekkasje som virker ganske åpenbar på video, er vanskelig å oppdage i et stillbilde. Med PC-programvare og helradiometrisk IS3-video tatt med kameraet Ti450 SF6 kan du foreta omfattende redigering og isolere og lagre stillbilder for rapporteringsformål. Med denne fleksibiliteten kan du finjustere bilder utenfor risikosonen eller på kontoret. Deretter kan du forbedre håndplukkede bilder for presentasjon.

Bruk to av stativbeina for å få stabilitet på bakken og vipp kameraet for å få en videre synsvinkel. Bruk denne metoden til å inspisere utstyret langsomt fra toppen av gjennomføringen ned til flensen i bunnen.

7. Behold fokuset.
Som du ser på bildet, kan det være vanskelig å bekrefte at bildet fortsatt er i fokus. Bruk LaserSharp autofokus og sørg for at laseren peker på utstyret og ikke på himmelen. Innimellom kan du bytte til vanlig infrarødt-modus og bekrefte at fokuset er på riktig sted. Gå deretter tilbake til gassdeteksjonsmodus. Til slutt kan du kanskje flytte det stativmonterte kameraet for å vise utstyrskanter og bekrefte at fokuset er skarpt. Husk å fokusere kameraet på nytt når du flytter deg i forhold til komponenten eller utstyret som blir inspisert. Hvis noe ser tvilsomt ut, kan du prøve å se på det fra en annen vinkel for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Prøv å inspisere det fra en nærmere posisjon.

Kilde: Fluke

Datablad

Fluke_Ti450_SF6_60Hz_NO_Datablad.pdf
Last ned